Educational Meterials

שם המתרגמת: נויה וולובסקי
כיתה: יא
עמודים: 154
הדמות: Betty Israel

בטי ישראל

(שיינר, לייפציג), לונדון, אנגליה

אחי ואני, בגילאי 13 ו- 14 בהתאמה, עזבנו את לייפציג עם הקינדר- טרנספורט ב- 18 באפריל 1939.

כשאני נזכרת ביום הזה הזיכרון הכי בהיר שלי היה הפרידה מאימא שלי, שלמזלי אחרי זה באה גם לאנגליה.

כשהגענו ללייפציג הופטבהנהוף (תחנת הרכבת)  ועברנו את המחסום לרציף ראינו מספרים גדולים של הגסטפו האיום וה SS, האות במגפיים השחורים שלהם, בקו לאורך כל הרציף. השקט היה מפחיד ומצאנו את עצמינו מדברים בלחש.

ראיתי ילד מאוד צעיר מועבר דרך החלון הפתוח של הקרון על ידי אמו. המחשבות והרגשות של האימא המסכנה נותנת את התינוק הקטן הזה לזר עדיין רודפים אותי היום.

היעדר הרגשות הנראים או הדמעות עדיין היו שם ואני עדיין "מרגישה" את השקט הנוראי הזה אחרי חמישים שנה. כמה מתורגלים היו הילדים של התקופה הנאצית. פחד מנע מהם לבטא את רגשותיהם.