Educational Meterials

שם המתרגם/ת: רון קנטורוביץ'

כיתה: יא4

עמודים:349

הדמות: NAFTALI WERTHEIM


נפתלי וורטהיים

(פולדה), קיבוץ טירת צבי, ישראל

את ארבע שנות הלימודים הראשונות שלי ביליתי בבית הספר היסודי ליהודים בעיר פולדה, גרמניה. לאחר מכן עברתי את ליל הבדולח, מסע הקינדר-טרנספורט ועוד תשעה בתי ספר אשר היו מפוזרים ברחבי השטח היפה של דרום אנגליה. אחד מבתי הספר הללו התפזר לחתיכות תרתי-משמע על ידי הפצצה גרמנית. למרבה המזל, בית הספר הופצץ בלילה, כאשר היה ריק. למחרת בבוקר הילדים היו מאושרים - אין בית ספר!


אך מה שאני באמת רוצה לספר עליו הוא שיעור גאוגרפיה מסוים שהועבר על ידי מר דאדלייק, שהיה מורה וולשי בבית הספר "פרמיטר" בעיר בת'נאל גרין ששנא כל דבר שהיה קשור לגרמנים.


למדנו גאוגרפיה פעמיים בשבוע, השיעור הראשון של הבוקר לאחר כתבי הקודש. פעמיים בשבוע, לפני השיעור איתנו, בילה מר דאדלייק על הגגות של לונדון בסריקות אחר שרפות מפצצות תבערה גרמניות, במקום לשכב בבית, במיטתו החמימה. זו הייתה הסיבה לתיעוב שלו את הגרמנים.


מר דאדלייק רצה גרמני שעליו יוכל לפרוק את התסכול שלו, והיה לו אחד כזה בכיתה שאותה לימד ראשונה. קורט וורטהיים, שם טיפוסי לגרמני שמר דאדלייק ללא ספק זיהה. במקום לעקוב אחרי מה שמר דאדלייק הדגים על הלוח, קראתי בספר הגאוגרפיה שלי. "בוא לפה, חזיר פרוסי!" הוא צעק. כמובן שמר דאדלייק לא ידע מהיכן המקור שלי, ולכן איני יכול להאשים אותו על כך שמורה לגאוגרפיה לא יודע שפולדה נמצאת במדינת הסן ולא בפרוסיה. "במשך כמה זמן אתה עוד מתכוון להישאר בבריטניה?" שאל אותי. עניתי לו שהדבר אינו תלוי בי, אלא בממשלה הבריטית. תשובה זו זיכתה אותי בשש הלקאות, שלוש בכל יד. מר דאדלייק שלח אותי בחזרה אל השולחן שלי תוך כדי שהוא נוזף בי: "אתה חושב שזו גרמניה הנאצית, עם המון חיילים גרמנים שמתרוצצים ועושים מה שמתחשק להם. ובכן, הרשה לי לספר לך שכאן זוהי דמוקרטיה, ולכן אתה תעשה את מה שאומרים לך!"