Educational Meterials

שם המתרגם/ת: רון קנטורוביץ'

כיתה: יא4

עמודים:346

הדמות: MARGOT VELARDO


מרגוט ולארדו

עד חודש דצמבר של שנת 1938, מרגוט ולארדו (דויטץ') הייתה, כפי שהיא כינתה את עצמה, האם הפדגוגית של המרכז היהודי לרווחת הילד בברלין. רקע זה הכשיר את מרגוט ללוות את משלוח הקינדר-טרנספורט הראשון בדרכו ב-2 בדצמבר, 1938, אל אנגליה.


הורים חוששים רבים הפצירו אז במרגוט לשמור על ילדיהם, מטלה שהתבררה כקשה לביצוע עקב אכזריותם של הגרמנים. מטפלים ועוזרים מבוגרים הורשו לנסוע עם הרכבת רק עד העיר אוסנבריק, הגבול בין גרמניה והולנד.


בגבול, הנוסעים יכלו רק לעמוד ולצפות בבעתה בעוד חיילי האס-אס הלבושים בשחור עוברים על כל פיסת מטען שהייתה לנוסעים, ולוקחים כל פריט שעניין אותם.


ברגע שעברו הילדים את המכס, היה עליהם לצעוד ללא ליווי מעבר לגבול, אל קבוצה של קוייקרים הולנדים. אותם הולנדים אדיבים האכילו את הילדים והובילו אותם אל השלב הבא במסע שלהם - מזח הוק אוף הולנד, שם הילדים עלו על אוניה שיצאה לכיוון אנגליה.


זמן קצר לאחר מסע זה, מרגוט הצליחה להשיג לעצמה ויזה לאנגליה, ושם היא גרה עד היום.


לאחר מכן, ארגון הקינדר-טרנספורט הפך מתוחכם יותר בעזרת אישים ידועים כמו נורברט וולהיים ודורה זילברמן שקיבלו אישור מהגרמנים לנסוע פעמים רבות הלוך וחזור לאנגליה.


נורברט וולהיים שרד את תקופת המלחמה וגר באמריקה. למרבה הצער, דורה זילברמן, אותה מרגוט מתארת כמישהי שלא הייתה צעירה בזמנו, נשארה מאחור ונספתה בשואה.  


(מרגוט ולארדו, בת 80, רואיינה על ידי פאולה היל בינואר 1990)