Educational Meterials

שם המתרגמ/ת: לירן קילים
כיתה: י"ב

עמודים: 257

הדמות: GWEN RICHARDS


גוון ריצ'רדס

(פריידנרייך, לודז', פולין), דבון, אנגליה


כשפאולה, בת תשע, ואני הדוויג, בת שבע, עזבנו את לודז', הורינו,האחים והאחיות שלנו , באו לתחנת רכבת לנופף לנו לשלום. הם אמרו שכולנו ניפגש בלונדון, ואז נבנה את ביתנו בישראל.
היינו בדרך למחנה שנקרא אוטווק, עד שהספינה הגיעה. אני זוכרת שהיה לנו שיער ארוך שהיינו חייבים לגלח אותו.
הספינה באה לקחת אותנו לאנגליה. התגוררנו עם משפחה יהודיה בלונדון ולמדנו בבית ספר הייגייט. כשהמלחמה הגיעה פינו אותנו לדבון למשפחה נוצרית.
אני זוכרת את המגורים בדנציג, שם הרחובות היו מרוצפים באבנים. אני זוכרת שהלכנו לבית הכנסת כל יום שישי בערב וחזרנו הביתה ואכלנו גפילטע פיש בתוספת גזר.
אבא שלי היה חייט. אני זוכרת שאבא שלי ביקש ממני להשיג לו קצת בד כותנה וכשחזרתי עם הכותנה היו גרמנים שהכו אותו עם מוט ברזל ארוך. המכתב האחרון שקיבלנו מפולין היה ב-1942. עד כה ניסינו לאתר את האנשים ממשפחתנו הגדולה בהרבה מקומות , אבל ללא הצלחה.


ב-1949, המשפחה הזאת אימצה אותנו, מה שאומר שלא נשאר לנו אף אחד. ואז היינו חייבים להתנצר ובגיל 20 התחתנתי עם גבר נוצרי, אבל עמוק בלבי, אני עדיין פולנייה יהודיה.