Educational Meterials

שם המתרגם: אלעד רון

עמודים: 258

שם הדמות : Thea Richardson

 

 

תיאה ריצ'רדסון

(ווסלי, וינה), סטנמור, מידלסקס, בריטניה

לפני נישואי שמי היה תיאה ווסלי, ומוצאי מווינה. בואי לאנגליה בגיל חמש- עשרה מראה איזה חלק משחק הגורל בחיינו.

למדתי אנגלית בבית ספרי בווינה כששתי נערות מבית הספר התיכון לבנות הסטינגס באו לבקר בבית הספר. זה ודאי היה מתי שהוא בשנת 1937. אני ועוד שני ילדים רצינו לשפר את האנגלית שלנו, אז ניגשנו אל הנערות מאנגליה ושאלנו אם תוכלנה לתת לנו שמות של חברים לעט. הן נתנו לנו את שמה של המנהלת ואמרו לנו לכתוב אליה. כתבתי מכתב שהוקרא בפרהסיה ושלוש בנות הסכימו לכתוב אלינו. שתי הילדות הוינאיות לא היו יהודיות ועובדת היותי יהודייה לא הוזכרה. החלפתי כחמישה מכתבים עם חברתי לעט, ואז היטלר פלש לאוסטריה ועולמי חרב עלי.

איבדנו את ביתנו, אבי איבד את עבודתו ואני נאלצתי לעזוב את בית הספר. הורי ואני לא הכרנו אף אחד בחוץ לארץ, אז יום אחד העליתי רעיון מבריק לכתוב לחברתי לעט על מצוקתנו. היא, הוריה וכל תיכון הסטינגס נדהמו וזועזעו לשמוע מה התרחש. לא היו להן שום קשרים עם יהודים והן לא היו מודעות למצב. חברתי לעט כתבה לי בדואר חוזר שעלי לבוא לחיות עמה וללמוד עמה, ושהן תנסנה למצוא מישהו שישלח מחלצים להורי. למרבה הצער, אף שחלק ממורות הסטינגס הסכימו לקחת את הורי, זה נמשך יותר מדי זמן והורי לא שרדו, אך חיי ניצלו. אני עדיין שומרת על קשר עם 'חברתי לעט'.