Educational Meterials

שם המתרגמ/ת: שי שכטר

כיתה: י"ב

עמודים: 102

הדמות: G.FRIEDMAN

ג'רלד פרידמן

(ברלין) ניו יורק, ארה"ב

בהיותי סטודנט בן 16 בבית ספר יהודי  בברלין, קבלתי אשרת כניסה לאנגליה לבקר משפחה בריטית במהלך חופשת הקיץ של שנת 1938. זאת הייתה משפחתו של בן הדוד של אבי.

למרבה המזל, בזמן קריטי זה, היה ברשותי דרכון גרמני תקף שנמסר לי ב-1937 ובטעות הונפק לתקופה של חמש וחצי שנים. באותה העת, קבלו היהודים דרכונים לשנה אחת בלבד, בניגוד ללא יהודים, שדרכוניהם היו תקפים לחמש שנים. לפיכך, תאורטית היה עלי להחזיר את הדרכון לרשויות הנאציות בסוף שנת 1938 כאשר תוקפו היה אמור להסתיים.

ב28\29 ביוני 1938 הייתי ברכבת בגבול גרמניה כאשר ברשותי דרכון תקף לחמש שנים ואני נחשבתי בשגגה לא ליהודי, אלא לארי. איש האס-אס בגבול אישר את זהותי המוטעית בכך שדרש ממני להציג תעודות צבאיות למרות שקודם לכן נעץ בי מבטים, תוך כדי שבדק את הדרכונים האחרים ומכאן, שכנראה עוררתי את חשדו. כיוון שהיהודים לא גויסו לצבא הגרמני, לא ידעתי מאומה על תעודות צבאיות אך למזלי ראיתי בברלין הודעה שכל ילידי 1919-1920 חייבים להתגייס. כיליד 1921 אמרתי בקור רוח

"Ich bin Jahrgang 1921",

כלומר, נולדתי ב-1921 ועלי להמתין שנה נוספת עד האישורים הצבאיים. הייתי תמים מדי לדעת שאילו הזהות והדת האמתיים שלי היו נחשפים, הוא היה מוריד אותי מהרכבת לגורל לא ידוע. נראה שאיש האס-אס שוכנע מדבריי והרכבת המשיכה להולנד.

בלילה הראשון, לאחר הגעתי ללונדון, ביליתי בביתו של בן הדוד של אבי - לאו גולדשטיין. למחרת בבוקר הוא הביא אותי ל"ועד להצלת יהודים" ושם הפנו אותי לבי"ס בשם מצודת טואנלי שבאזור "סוויס קוטג' שבלונדון ושם התגוררתי עד נובמבר 1938. לאחר מכן נשלחתי על ידי בית וובורן לאיכר בבארלי סמוך לרויסטון בהארטפורדשייר ושם התגוררתי ששה חודשים.

בעזרת דר' ר.נ. סלאמאן (המנטור שלי בברלי) ובן הדוד של אימי, אריק גומפרט מלונדון, הצלחתי להביא את אחי הורסט יואכים (כיום ידוע בשם קנט פרימן) ואת אחותי טרוטה (עכשיו טרואטה אקרסדורף) לאנגליה  באמצעות משלוח הילדים,"הקינדרטרנספורט".

אחי הגיע בינואר 1939. הוא מצא משרה באיסט אנד שבלונדון בביח"ר לממתקים "קלרניקו". אחד מהמנהלים נתן את חסותו לאשרת הכניסה של הורי לאנגליה כחלק ממסעם לשנחאי ו/או לארה"ב.

אבי מרטין הגיע ביוני 1939 ואמי פרידה, (שם נעוריה היה כהן) הגיעה יחד עם אחותה באוגוסט 1939, ממש מספר ימים לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה.