Educational Meterials


שם המתרגמ/ת: כפיר דג

עמודים:223

הדמות: Henry Myersהנרי מאיירס

סאלפולד,  אנגליה

שלוש אחיותי ואני הגענו להארוויץ' בינואר 1939 ומשם נלקחנו למחנה בדוברקורט שבו שהינו מספר ימים. רואיינו על ידי שתי נשים ממידלסבורו. אחת מהן הייתה גברת גולדברג. כנראה שהן במיוחד חיפשו בנות. האכסנייה הייתה ממוקמת בשדרה חמש והאדם האחראי היה פרופסור מלר. יושב ראש הקהילה היהודית במידלסבורו היה החזן ווהל. במשך שלוש השנים שהתגוררנו שם צילמו אותנו פעמים רבות ומאמרים עלינו התפרסמו בתקשורת המקומית.