Educational Meterials

שם המתרגמ/ת: כפיר דג

כיתה: י"א4

עמודים: 205

הדמות:Rudy Lowenstein

רודי לווינשטיין

(דיסלדורף) , וויניפג, קנדה


בזמן שהורים וילדים נכנסו לתחנת הרכבת של דיסלדורף באחר הצהריים ההוא, בשבעה בפברואר שנת 1939, אני זוכר שאיש גרמני עבר לידינו ואמר "זו יציאת בני ישראל".

אילו  רק הייתה זו אחת מלאה כמו זו של אבותינו במצריים!

הקהילה היהודית של דיסלדורף הייתה ברת מזל מספיק כדי להעסיק אחות סיעודית, אחות קהילתית, שהייתה מוכרת לכולם כ"האחות אלה" (אלפרידה ביאל). היא התלוותה אלינו בחלק הגרמני של מסע הרכבת לגבול ההולנדי באמריך.

אני עדיין זוכר את תחושת ההקלה והשמחה כשנכנסנו להולנד. מיד קיבלנו על הרכבת ממתקים כמתנה מהוועדות ההולנדיות שידעו בבירור על הרכבת הזו המלאה בילדים יהודים שחוצים להולנד. באחת הערים ההולנדיות שבה עצרה הרכבת, אביו של אחד הילדים שנמלט להולנד היה בתחנה כדי לראות את בנו לכמה דקות. אני מקווה שהיה להם איחוד משמח מאוחר יותר באותה שנה באנגליה או לאחר המלחמה. בבוקר המחרת רגלנו דרכה על אדמת אנגליה והחופש.

לפני כמה שבועות שוחחתי עם חבר, שהיה אחד הנערים על הרכבת, ואחד הדברים הראשונים שאמר היה: "זוכר את שווסטר אלה?". למרבה הצער היא לא יכולה הייתה לעשות את דרכה אל החופש, ובהזדמנות זו יש להוקיר אותה ואת משרדי הקהילה היהודית ברמה המקומית, אך בעיקר הגוף היהודי המרכזי בברלין על מאמציהם הכבירים. התנועה למען הילדים מגרמניה בלונדון, על העזרה ואישור השלטונות הבריטייים שאיפשרו להציל אותנו בנקודת מפנה בחיינו.

דוגמא של אור לאנושיות בתקופה טראגית זו בהיסטוריה היהודית.