Educational Meterials

שם המתרגם/ת: רון קנטורוביץ'

עמודים:188

הדמות: Kate Lewin

קייט לוין

(ברלין), פריס, צרפת

עזבתי את ברלין באפריל, 1939, על הקינדר־טרנספורט ואומצתי על ידי משפחה מהעיר בריסטול. כשהמלחמה פרצה, הבעל הוזעק כחייל, ולא יכולתי להישאר עוד אצל המשפחה. בבית הספר שאליו הלכתי בתור תלמידת יום הסכימו בטוב לב לקבל אותי כתלמידת פנימייה למשך סמסטר אחד. בתקופת הזמן הזו עלה בידם של הוריי לעזוב את ברלין, אך מובן שלא הותר להם לעבוד באנגליה. חיכינו שהוויזות שלנו לארצות הברית יגיעו, אז הם נשארו אצל חבריהם בלונדון, היכן שלא היה להם אותי. עם תום הסמסטר, בית הספר סירב לשמור עליי עוד. באותו הזמן החלו ההפצצות בבריסטול, ואנו, התלמידים, (הייתי בת 13 בזמנו) בילינו את הלילות במקלט בית הספר. הוריי אחד מהילדים האחרים נתנו לי הצעה נדיבה לגור אצלם.


בנקודה זו אבי נעצר באי מאן. אמי פחדה להישאר לבדה ובקשה ממני שאצטרף אליה. לכן עזבתי את בריסטול ועברתי ללונדון. כמעט מיד עם הגעתי, החלו גם שם ההפצצות. לא הלכתי לבית הספר במשך שישה חודשים, ונהגתי לשאול ספרים מהספרייה המקומית בתקופות רגיעה. בילינו את הלילות במקלט בפארק המפסטד הית'. לבסוף הגיעו הוויזות שלנו לארצות הברית ואבי שוחרר ממעצרו. עזבנו מליברפול לניו־יורק בנובמבר, 1940, במעבורת שבה עברנו הכשרות ליליות למקרה שהמעבורת תותקף.


נשארתי בניו־יורק, סיימתי את בית הספר התיכון ב־1947 ועברתי לקולג'. לאחר מכן באתי לצרפת בכוונה להישאר למשך שנה, ומאז, עם הפוגות מעת לעת, אני חיה שם.