Educational Meterials

שם המתרגמ/ת: לירן קילים
כיתה: י"ב

עמודים: 165-166

הדמות: B.KATZ


בּנו כץ
ׁ(דורטמונד) , בברלי הילס, קליפורניה, ארצות הבריתׁׁ


הרשו לי לנצל הזדמנות זו ולהודות לאנשים הטובים שבאיליי בקיימברידג'שייר עבור טוב הלב שהם הראו כלפי זרים בסביבתם בזמן מלחמת העולם השנייה.
פינו אותי לאיליי ב-1939. בהתחלה, אני ועוד ילד נשארנו עם מר וגברת קראולי.
כמה משונים בטח נראינו להם: דוברי שפה שונה, סגנון התנהגות שונה, בעלי דת אחרת. הם התייחסו אלינו לנו רק באדיבות, האכילו אותנו, קילחו אותנו, ואהבו אותנו בדרך האנגלית המאופקת שלהם.
למרות המחסור שהיה בזמן המלחמה אנשי איליי חלקו איתנו את המעט שהיה להם.
מה זוכרים בחלוף 50 שנה ? הכומר ואשתו , מר וגברת נואלס, שהכירו לנו את התענוגות של "היי טי" (ארוחת 4), המורה שהחליף את הנעליים הקרועות שלי בזוג נעליים חדשות ממשכורתו הצנועה, הילד ששיחקתי איתו כדורגל בדשא שאמר לי ''סליחה'' לאחר שבעטתי ברגלו בלי כוונה, האישה שהיה בבעלותה המועדון השמרני שפתחה את ביתה לי בכל יום ראשון, סירקה את שיערי ונתנה לי דמי כיס. מעשים אלו הם מעטים מתוך מעשיי האדיבות הרבים שחוויתי באיליי.
זה מה שאני זוכר כשאני עושה את העלייה לרגל שלי לעיר הקטנה והמקסימה הזו בכל פעם שאני באנגליה. השיעורים שלמדתי שם בתור צעיר העמידו אותי במקום טוב  לאורך כל חיי המגוונים: סבלנות, ספורטיביות, ואדיבות כלפי אלו שפחות שפר עליהם מזלם.


LS.Kindertransport#1.IS.6/4.Benno Katz, 71, holds photo of himself, his brother Harry and his sister : Photo d'actualité