Educational Meterials

שם המתרגמת: נויה וולובסקי
כיתה: יא
עמודים:155-156
הדמות: Ruth Jacobs

רות' ג'ייקובס

(הבר, וינה), לונדון, אנגליה

הגעתי לאנגליה ב-18 לדצמבר 1938 עם הקינדר-טרנספורט מווינה. הייתי בת 10 ואחי, שבא איתי, היה בן 7. שנינו נולדנו באינסברוק, עיר בעלת קהילה יהודית קטנה של כ- 100 משפחות. גורשנו מביתנו באינסברוק ונלקחנו תחת שמירה לווינה.

אחרי כמה ימים בדוברקורט חבר מוועדת הפליטים לקח אותי, את אחי ועוד כמה ילדים להית'פילד, ססקס. זה היה מר אוגדן שלקח אותי לבית שלו יחד עם אישתו ו-3 ילדים קטנים. אחי נשלח לזוג מבוגר ולא היה לו טוב איתם, אז אחרי כמה שבועות הוא נשלח לפנימייה בקנט. הוא התאקלם ונשאר שם למספר שנים.

מר וגברת אוגדן היו מאוד נחמדים אליי.

הם אפילו הזמינו את ההורים שלי לבוא לאנגליה ולעבוד אצלם במשק הבית. ההורים שלי הגיעו רק 3 ימים לפני שפרצה המלחמה. אני אסירת תודה להם על זה שהם הצילו את ההורים שלי ממוות.

בתיכון סטראוד הוצע מקום כמפלט לבנות. היה לי מזל ונבחרתי ושוב היה לי המון מזל להישלח למר וגברת וויט שהתייחסו אליי כבתם. היו לי כמה שנים מאוד טובות איתם עד שסיימתי את הבית ספר. הקשר שלנו חזק מתמיד. אנחנו תמיד בקשר ואני מתייחסת אליהם כאל משפחה. באתי ללונדון מקום בו הורי הצליחו להקים בית; אחי כבר חי שם ואז סוף סוף נהיינו משפחה מאוחדת.