Educational Meterials

שם המתרגם/ת: עומר דודסון
כיתה: י'
עמודים:133
הדמות: Bernard Grunberg

ברנרד גרונברג

(לינגן, אמס) דרבי, אנגליה

נולדתי ב-22 במרץ 1923 בלינגן, אמס, גרמניה. את תשעת החודשים האחרונים ביליתי באומסישטוגל בברלין. מכאן באתי בקינדר-טרנספורט לאנגליה ב-14 לדצמבר 1938. אחרי שהגענו להרוויץ' הלכנו למחנה הנופש בלווסטופת. אחרי שהיה קצרה שם, קבוצה של כעשרים ילדים עברו להוסטל של צבא הישע לימאים בהארוויץ'. עם האנשים שעבדו בהוסטל היה, לפי מה שאני זוכר, מדהים. אני תמיד אזכור את זה, כולם ניסו כל כך קשה לשכך את ייסורינו ולגרום לנו להרגיש בבית. עכשיו כשמלחמת העולם השנייה עמדה לפרוץ, שלחו אותנו לטרנרס קורט ליד וולינגפורד בברקשייר.

היינו כ- 50 בנים שהובאו ביחד במטרה לקבל הכשרה בחקלאות לפני עבודה בחוות. לפני שהפך לחווה טרנרס קורט היה בית ספר באישור הממשלה ואני אישית הרגשתי כמו אחד מהאסירים, ובהתחלה הרגשתי מאוד מדוכא. אבי המנוח שוכר בבקר, ואני למדתי לחלוב פרות בבית. בגלל זה שאלתי אם אני יכול לעבוד במחלבה כחלק מהאימונים שלי וככה להוכיח שאני יכול להתאים לעבודה בחווה. המזל היה לצדי. הוכחתי למדריך, שאני חולב פרות ממדרגה ראשונה, וככה עברתי לחווה ממש לפני שפרצה המלחמה. משם נהייתי עצמאי והתיישבתי בדרבי במשך שלושים השנים האחרונות.

עוד ילד שבא לאנגליה בינואר 1939 בקינדר-טרנספורט הועסק באותה חווה כמוני, ואחרי שהמלחמה פרצה שנינו התנדבנו לצבא הבריטי. הוא היה גדול ממני בשנה והתקבל לצבא, אני לא. אני אף פעם לא ראיתי אותו שוב ובסופו של דבר הוא הפך איש קומנדו ומת במתקפה בטרם הפלישה לצרפת. הוא נולד בארפורט והיה בברלין במהלך שהותי שם. אני ממש מתחרט על כך שאינני זוכר את שמו.


למידע נוסף:

https://www.nationalholocaustcentre.net/bernardgrunberg