Educational Meterials

שם המתרגם/ת: לירן קילים

כיתה: י"ב5

עמודים: 131

הדמות: Gusta Gross


גוּסטה גרוס

(מושקוביץ, דנציג), תל אביב, ישראל


הגעתי לאנגליה דרך בית בלומסבריי מדנציג במאי 1939 ,עם משלחת הילדים. הייתי בת 15 בזמנו,
אני ועוד ילדה הלכנו ליורק.
אני נשארתי עם משפחה מאוד נחמדה. מר וגברת וואטשם שהיו גויים ומאוד נדיבים.
בגלל שאני באתי ממשפחה יהודית דתית, רציתי להישאר עם יהודים,  אז אחרי תקופה נשלחתי להארוגייט , לאכסנייה של בנות יהודיות.
מאחר ולא אהבתי להיות שם, אז המשפחה ביורק לקחה אותי חזרה.
כאשר מר וואטשם הלך לצבא הייתי חייבת לעזוב אותם ועברתי ממשפחה למשפחה ,
למדתי אנגלית בלימודי ערב. באותו זמן, למדתי די מהר את השפה וידעתי גם גרמנית ופולנית, קיבלתי עבודה בלונדון בחברה ממשלתית שהוגלתה מפולין בסוף 1942. הרווחתי טוב , ככה שיכולתי לממן את עצמי וגרתי בפנסיון.
התחתנתי ב-1945, ילדתי את בני ב-1946, וב-1948 עליתי  לישראל. שם הנעורים שלי היה מושקוביץ.
אחי הצעיר, פסח, הגיע ליורק במשלחת האחרונה בשבוע האחרון של אוגוסט 1939. הוא נשאר עם משפחה יהודיה לתקופה קצרה ביורק, ואז נשלח לאכסניית בנים בלידס. בגיל 17 וחצי הוא הצטרף לצבא הבריטי, הפך לשוטר, ואחרי שיחרורו ב-1947 הוא עלה  לישראל.
כיום גם הוא גר בתל אביב. הוא עורך דין  ויש לו משפחה.