Educational Meterials

שם המתרגם: לירון ברגר
עמודים: 340
הדמות: Edith Unger

אדית אונגר

(שטראוס), מלבורן, אוסטרליה

תרומתה לאוסף זה של חוויות הקינדרטרנספורטים ניתן למצוא בהקדשה, בתחילת הספר הזה.

התצלום של אנדרטת ברגן-בלזן סופק ע"י לולה דייוויס.