Educational Meterials

שם המתרגם/ת: לירן קילים

כיתה: י"ב5

עמודים: 79

הדמות: ILSE EDEN

אילזה עדן
קליפורניה, ארצות הברית

הגעתי לאנגליה במרץ 1939, בגיל עשר , דרך משלחת הילדים בתור אחת מ-12 ילדים שניתנה להם חסות מרופא ילדים יהודי, ד''ר ברנארד שלזינגר ואישתו ווינפרד, שהיו להם חמישה ילדים משלהם.
כולנו עם הצוות גרנו ביחד באכסניה והלכנו לבית ספר מקומי עד שהמלחמה פרצה ובסוף כולנו הגענו לפנימיות.
משפחת שלזינגר נשארו בקשר עם 11 מאיתנו עד שנפטרו והיו לנו כמה מפגשים.
עכשיו אני גרה בארצות הברית ועובדת כעובדת סוציאלית,אני נשואה עם שני ילדים.
אימא שלי נמלטה ואבא שלי לא.